Doprava

Spôsob a podmienky dopravy je možné dohodnúť individuálne.