Certifikáty

Osvedčenia a certifikáty

Potvrdenie o skúške zdravotnej a chemickej nezávadnosti (pdf).

Úžitkový vzor na hotový produkt antuka od 0,1 - 4mm a na technologický postup výroby antuky.Úžitkový vzor na hotový produkt antuka od 0,1 - 4mm a na technologický postup výroby antuky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Sb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov úžitkový vzor číslo 4700.

Ekonomický týždenník EURO

EUROEURO - článok