Balenie

Antuka je balená po 33,3kg v plastových vreciach, každé z nich je označené druhom antuky.

Balenie antuky

Balenie antuky

Jedna paleta má hmotnosť jednej tony.